Jag är 83 och det är fortfarande 2012


Samhällets bild om hur män och kvinnor ser ut